Konspirationsteorier

Sanninng eller galenskap?

Rökning ett ökande hot mot folkhälsan

En rökare från https://lchfmirakel.wordpress.com/

Idag röker 43% av de 17-åriga tjejerna. För fem år sedan var det 38%. Har rökning blivit coolt och sexigt igen, som det var på sjuttiotalet? Bara 11% av männen och 14% av kvinnorna i åldern 16-84 år röker varje dag, men rökning tycks vara en trend bland unga tjejer. Ska man försöka göra något åt det, eller är det deras privatsak?

Rökning dödar fler svenskar än knarket, trafiken, arbetsplatsolyckor, mord och mycket annat vi inte tycker vi kan acceptera. Av någon anledning ses just rökningen som en acceptabel dödsorsak. Till helt nyligen var det även en mänsklig rättighet att skada andra med sin rök på arbetsplatser och krogar.

Synen på individens frihet är också lite underlig: Man får inte köra motorcykel utan hjälm, men man får röka om man vill leva farligt.

Det finns enorma ekonomiska intressen bakom rökningen, plus att tobak är både lugnande och uppiggande och därigenom en av de mest vanebildande drogerna.

Statens Folkhälsoinstitut har lagt fram ett förslag om åtgärder mot rökning. I media påstås att det finns ett förslag om rökförbud för personer under 18 år, men det är ett missförstånd. Så här skriver FHI på sin webbplats:

Uppgifter i media gör idag gällande att Statens folkhälsoinstitut föreslår ett rökförbud för personer under 18 år. Dessa uppgifter stämmer inte.

Statens folkhälsoinstitut presenterade nyligen ”Folkhälsopolitisk rapport 2010”. I den lämnar Statens folkhälsoinstitut ett antal föreslagna åtgärder till regeringen för att minska det framtida tobaksbruket i Sverige. Där föreslås följande:

• Höjd tobaksskatt
• Lagstifta om totalt marknadsföringsförbud för tobaksprodukter inklusive exponeringsförbud
• Lagstifta om fler rökfria miljöer och stödja framtagning av policyer
• Öka tillgängligheten till tobaksavvänjning

Dock föreslås inget rökförbud för personer under 18 år. Något sådant förslag har institutet inte heller lagt fram i något annat sammanhang.

23 november 2010 Posted by | lchf | , | Lämna en kommentar