Konspirationsteorier

Sanninng eller galenskap?

Goda nyheter: Vaccin mot åderförfettning

Att försöka diskutera åderförfettning med Annika Dahlqvists lärjungar är som att försöka diskutera evolutionen med Jehovahs Vittnen. Bara de undersökningar som stöder deras egna teorier är något att ha, alla andra är bluff och bedrägeri. Synd eftersom jag tycker att både LCHF-are och Vittnen har intressanta teorier.

Men Zac har redan skrivit det mesta som behöver skrivas om det bittra och agressiva tonläget i debatten. Och: Det finns inga bevis för att LCHF skulle vara farligt, det farliga är väl i så fall att gå omkring och se konspirationer överallt, med ständigt alarmtillstånd i kroppen. Man mår bättre av att vara glad. Så nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Och tänka att LCHF är jättebra för alla som blir friska och glada av det. Jag känner folk som mår utmärkt av LCHF och självklart ska man låta dem göra det. Om det är placeboeffekten spelar ingen roll, huvudsaken är att dom är glada.

Men det skulle nog vara ännu roligare att äta enligt LCHF om dieten betraktades som en vanlig hälsolära och inte som en samling virrhjärnor. Idag är det ju inte ett dugg konstigt att till exempel vara vegetarian, gå på yogapass, meditera, äta örtmediciner, syssla med ayurveda eller träna Chi Gong. Dalai Lama är helt okej medan många ser ”Doktor” (hon har inte doktorerat) Dahlqvist  som den där rubbade kärringen som inte går på mammografi eller vaccinerar sig för att hon äter kilovis med smör. Och påstår att svininfluensan uppfanns och spreds av CIA och vaccintillverkarna. (Hon raderade det inlägget men folk letade upp det i cachen.) Men Annikas upptåg har ju egentligen inget med LCHF-dieten som sådan att göra!

Istället för att försöka hyfsa debatten ska vi titta på Hjärt- och Lungfondens rapport om forskningen under 2010. Den viktigaste skyddsfaktorn är (som jag har skrivit tidigare) hög socioekonomisk status, alltså att ha hög utbildning, bo i ett högstatusområde och ha makt i sitt arbete. Allra farligast är att vara lågutbildad, fattig och maktlös. Då hjälper det inte ens att regeringen sänker bidragen för att man ska skärpa sig och skaffa sig ett liv. Tyvärr är det troligaste att den med låg socioekonomisk status istället ”självmedicinerar” med rökning, skräpmat, dataspel, tevetittande och liknande. Istället för att göra allt han eller hon vet att man bör göra:

Sluta röka och istället röra på sig, äta allsidigt och dricka måttligt med alkohol. Tänka realistiskt men positivt och ta vara på det man fortfarande kan ha glädje av. Planera för framtiden och ta kontroll över sitt liv. Ja, ni har hört det förut.

MEN: Kan man titta på hjärt-kärlhälsa ur en helt ny synvinkel och göra något nytt och annorlunda? Forskningen ger en hel del små löften. Kanske kan vi få ett vaccin mot åderförfettning och därmed stroke, hjärtinfarkt, blodpropp, hjärnblödning, kärlkramp och liknande.

Om blodkärlen är rena och öppna kan blodet fara omkring som det ska. Beläggningen på blodkärlens insidor beror inte bara på hur mycket kokosfett man tar i kaffet. Fysiologi är alltid riktigt, riktigt knepigt och det finns inget som är entydigt gott eller ont, det mesta handlar om balans, samspel och oerhört komplicerade kedjereaktioner och parallella processer. Just därför kan man titta på en del av den totala processen och i princip bevisa vad som helst.

Jag repeterar: Fysiologi är riktigt, riktigt knepigt. Att lära sig förstå hur till exempel Internet fungerar är mycket lättare, inte minst för att nätet är konstruerat, specificerat och dokumenterat av människor. Evolutionen har haft en massa hyss för sig och ibland gått märkliga vägar. Flera parallella styrsystem som påverkar varandra är till exempel väldigt vanligt när evolutionen / Jehovah är i farten. Men å andra sidan kommer nog människan att finnas kvar när både TCP och IP är borta.

Bland annat olika inflammatoriska processer kan ha betydelse för om det blir knölar på insidan av blodkärlen. Virus och gener kan ha betydelse för om det bildas farliga beläggningar eller inte. Så här hoppingivande är rapporten:

Forskare undersöker bland annat ett speciellt virus som man tror kan sätta igång åderförfettningsprocessen, andra forskare har hittat gener som är kopplade till ökad risk för högt blodtryck, åderförfettning och hjärtinfarkt. I det första fallet önskar man finna sätt som gör att kroppens eget immunförsvar bryter ned viruset, i det andra finns stora möjligheter att hitta signalämnen i blodet som avslöjar om en person kan ha ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom.

I framtiden finns även förhoppningar om att kunna erbjuda skräddarsydd behandling och man hoppas även på ett vaccin.

Flera forskargrupper står inför stora genombrott. I ett projekt har forskarna utvecklat ett antikroppbaserat läkemedel med god säkerhet som är tänkt att stärka kroppens eget immunförsvar och på så vis förhindra åderförfettning.

Under 2010 ska detta testas i studier på människa.

Snart får vi kanske veta hur det gick?

21 januari 2011 Posted by | lchf | , , | 1 kommentar

SBU om LCHF och diabetes

grönsaker

SBU ska kontrollera att metoder som används inom vården bygger på vetenskaplig grund. Man ska inte kasta bort skattepengar på sådant som kanske inte fungerar. Nya och ”alternativa” metoder är lika bra som alla andra, men det måste finnas stöd i vetenskaplig litteratur.

Så här skriver Dietisternas Riksförbund om diabetsbehandling i en pressrelease med rubriken Ät mer fisk, baljväxter och grönsaker!

Vid typ 2-diabetes har lågfettkost respektive måttlig lågkolhydratkost likartade gynnsamma effekter på HbA1c (”långtidssockret”) och kroppsvikt.

Det saknas studier för att bedöma långtidseffekterna av mer extrem lågkolhydratkost med högt fettintag, såsom LCHF-kost. Säkerhetsaspekterna blir därför särskilt viktiga vid klinisk uppföljning av de personer som själva väljer extrem lågkolhydratkost.

– En kost rik på grönsaker, baljväxter, fisk är bra för vikt, blodfetter och blodtryck – och har nu även visats lägga år till livet, säger Mette Axelsen, universitetslektor vid Avdelningen för Klinisk Näringslära, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Mette Axelsen är en av författarna till rapporten från SBU (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering).

I dagarna [mars 2010] presenterades rapporten ”Mat vid diabetes” från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU. Att äta lite mindre och röra på sig mer, och att äta mer fisk och grönsaker ger positiva effekter på hälsan. Rapporten från SBU sammanställer de tillgängliga studierna på området. Rapporten är helt i linje med de diabeteskostrekommendationer den europeiska diabetesnutritionsgruppen, DNSG, lade fram 2004.

Grönsaker, baljväxter och fisk är hälsosamma, inte minst för personer med diabetes.

Regelbunden måttlig mängd alkohol minskar risk för hjärt-kärlsjukdom hos personer med typ 2-diabetes. Även kaffe verkar ha en viss skyddande effekt.

Livsstilsbehandling, där råd om kost med reducerat fettinnehåll och ökat fiberinnehåll kombineras med ökad fysisk aktivitet, skyddar personer som riskerar att utveckla diabetes. Även i tidigare SBU-rapporter har egenvårdens centrala roll och vikten av patientutbildning för att sänka medelblodsockret betonats.

Startsida

20 januari 2011 Posted by | lchf | , | Lämna en kommentar