Konspirationsteorier

Sanninng eller galenskap?

Alg-Börje och försurningen

vår planet jorden

Jag har själv botat en katts hudbesvär med Alg-Börjes produkter och känner flera stycken som botat hundar och katter när veterinären gett upp. För många år sedan pratade jag med Alg-Börje och han sade då att Socialstyrelsen avfärdade hans resultat som placeboeffekt. Att det skulle kunna vara placeboeffekt på djur känns lite långsökt, om det inte är ägarens förväntningar som smittar av sig. Men fallstudier är inga bevis, det saknas riktig forskning och det lär inte vara lätt att få anslag till något så alternativt.

Det här är ett exempel på något som har konspirationsteorins märke i pannan, men samtidigt är ganska fascinerande. Alg-Börjes teori bygger på att miljöförstöringen försämrat jordarna. Försurningen har till exempel sänkt kalkhalten, när kalken reagerat med syror. Därigenom innehåller grödan mindre kalk och vi som äter växterna får kalkbrist. Men om en människa äter kor eller en katt äter möss då? Enligt Alg-Börje har även köttet fått mindre halt av vissa mineraler, eftersom djuren äter den näringsfattiga grödan. Vi har alltså en näringskedja med växter i botten och människor och rovdjur i toppen. Alla drabbas av bristen på mineraler.

Algerna från Ishavet är fortfarande opåverkade av försurningen. Om man äter sådana alger, gärna tillsammans med ett kalkpreparat, återställs kroppens mineralbalans.

Den här sanningen försöker ”dom” dölja. Varför är lite oklart, borde inte livsmedelsindustrin kunna se möjligheterna att tjäna pengar på  mineralberikning och kosttillskott? Men det är en hisnande tanke att miljöförstöringen på detta sätt angriper den bördiga jorden och därmed allt levande på planeten. Och om det är naturens hämnd så har naturen även gett oss botemedlet i form av alger.

Men dessa påståenden kan inte få stå oemotsagda. Jag hittar en artikel från 2004 där en expert på SLV uttalar sig om förändrat näringsinnehåll i jordbruksprodukter och mineralbrist hos människor.

”Att det var bättre förr är en myt, menar Wulf Becker. Några vetenskapliga belägg finns inte för att maten tidigare var mer näringsrik.
– Danska studier under 80-talet har visat detta. Förändringarna har inte varit stora. Wulf Becker påpekar att mineralbrist hos människor är ovanligt.
– Det sprids föreställningar att maten är dålig och att kosttillskott behövs, men det kommer ofta från personer som inte har någon kontakt med hur maten produceras.
Wulf Beckers råd är att äta en varierad kost som består av frukt, grönsaker, bröd, fibrer, mjölk och kött.
– Många viktiga ämnen som kommer från livsmedel får man inte genom kosttillskott.”

”Näringsvärdet i mjölk har inte ändrats. Inte heller har halter av mineraler och vitaminer i ägg minskat.
En mer intensiv odling av höstvete har ingen betydelse för mineralinnehållet. Innehållet av mineraler och vitaminer i potatis varierar beroende på sort, jordart, växt-näringstillgång, pH och årstidsvariationer. Men inget pekar på att potatisen har blivit mindre nyttig.
Inte heller går det att bevisa att grönsaker har ett lägre näringsinnehåll jämfört med dem som odlades på 1920-talet.
Forskarna vid seminariet, som bland annat kom från Sveriges lantbruksuniversitet, konstaterade att det är omöjligt att säga att det har skett systematiska förändringar av näringsinnehållet under 1900-talet. Sedan har analysmetoderna utvecklats vilket innebär svårigheter att göra jämförelser.”

Home

07 maj 2011 Posted by | Konspirationsteorier | | 1 kommentar